Handelsbetingelser


Tilbud og antagelse af ordre

Tilbud fra LUND-LUND er uden forbindende, med mindre andet er skriftligt tilkendegivet. En ordre er først bindende antaget af LUND-LUND, når den skriftligt er endeligt bekræftet.

Priser
Alle priser er ekskl.moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortiments ændringer. Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af oentlige afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor LUND-LUNDs indydelse, og som indtræer efter afsendelse af ordrebekræftelse.

Betalingsbetingelser
8 dage netto fra fakturadato, med mindre andet aftales. Ved overskridelse af betalingsbetingelserne beregnes 2% rente pr. påbegyndt måned, beregnet fra fakturadato.

Leveringsbetingelser
Alle varer leveres ab fabrik Randers / Svendborg, med mindre andet på forhånd er aftalt.

Leveringstid
Den i ordrebekræftelsen nævnte leveringsdato er det tidspunkt hvor varen er fremme hos kunden, med mindre andet er aftalt.

Leveringsafvigelser
LUND-LUND forbeholder sig ret til rimelige tolerancer med hensyn til godstykkelse og kvantum, +/- 10%. Endvidere forbeholder LUND-LUND sig ret til mindre variationer i farvenuancer, samt ret til dellevering af en ordre hvis ikke andet er aftalt.

Anvendelsen af logoer
Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer. LUND-LUND kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer.

Annullering af ordre
Såfremt en ordre produktionsmæssigt er igangsat, kan den ikke annulleres.

Force majeure
Enhver ordre noteres under sædvanlige force majeure forbehold, herunder strejke, lock out, krigstilstand, statsindgreb, mangel på transportmidler, vareknaphed, fejl fra fragtfører og speditør samt udeblivelse af leverance fra LUND-LUND underleverandører. Såfremt leverance i andre tilfælde skulle blive forsinket er køber kun berettiget til erstatning i de tilfælde hvor særlig overenskomst herom er truet skriftligt.

Reklamation
Køber er pligtig til straks ved modtagelsen, at kontrollere at den modtagne leverance er i overensstemmelse med det aftalte. Eventuelle reklamationer må være LUND-LUND i hænde senest 8 dage efter varens levering for at være gyldige. I tilfælde af berettiget reklamation påhviler det LUND-LUND at tilbagetage, omlevere eller udbedre skaden på varen. Herudover er LUND-LUND ikke forpligtiget til at yde godtgørelse, hverken for direkte eller indirekte tab som køber måtte have lidt. I tilfælde af reklamation på en kundes egne varer, der er leveret til efterbehandling hos LUND-LUND, hæfter LUND-LUND kun for efterbehandlingen - ikke for varen.

Returnering af varer
Varer tages kun retur mod forudgående aftale.

Værneting
Enhver tvist mellem LUND-LUND og kunden afgøres, hvis ikke andet er skriftligt aftalt, ved retten i Randers under anvendelse af dansk ret.

Ejendomsforhold
Varer og ydelser forbliver LUND-LUNDs ejendom indtil det fulde fakturabeløb er indbetalt. Standser køberen sine betalinger eller kommer køberen under konkursbehandling, er LUND-LUND ligeledes berettiget til at fordre det købte udleveret til sig.

Videregivelse af personoplysninger til tredjepart
I forbindelse med levering af din ordre videregives relevante og nødvendige personoplysninger til tredjepart i form af fragtfirmaer, herunder PostNord, GLS, Danske Fragtmænd og DHL. Der videregives kun de oplysninger, der er nødvendige for at kunne ekspedere din ordre hos Lund & Lund ApS. Fragtfirmaerne er selvstændig dataansvarlige for den udleverede persondata.

Bestilleren (Kunden) indestår for, at oplysningspligten i henhold til persondataforordningen over for de registrerede personer i det materiale, der skal anvendes for leverandørens løsning og efterfølgende opbevaring af opgaven hos leverandøren, er iagttaget.

2018 LUND-LUND APS